Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawe lub sprzedaży w Gminie Koźminek

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawe w miejscowości Koźminek.
Wykaz nieruchomości do sprzedaży.
Wykaz nieruchomości do oddania w najem w miejscowości Koźminek