WYDAWANIE WYCIĄGU Z REJESTRU O WPISIE EDWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ